μπετονιέρες, γεννήτριες, δονητές μπετού

Μπετονιέρες και ζυμωτηρια από την εταιρεία Rokart: Μπετονιέρες και ζυμωτηρια. Δραστηριοποιούμαστε με επιτυχία στην κατασκευή οικοδομικών μηχανημάτων όπως μπετονιέρες, ζυμωτηρια, αναβατόρια, γερανάκια, δονητές μπετού.